ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την 3η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 166/07-04-2022 Απόφασης πρόσκλησης του Υποέργου 4 «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των
φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 20/10/2022 ώρα 12:00 μμ και ολοκληρώνεται στις 3/11/2022
ώρα 12:00μμ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο