Πιστοποιημένη Δομή Γεωργικών Συμβούλων

Ας παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν πλανήτη καλύτερο από αυτόν που βρήκαμε


Η Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΚΕ είναι σε θέση να υποστηρίξει ολιστικά καινοφανείς ιδέες για νέες καλλιέργειες και προγράμματα ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων. Επίσης είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε από κοινού για την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων για την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων.Οι γεωργικές συμβουλές θα καταστούν υποχρεωτικές για τους αγρότες όλης της Ε.Ε. , επομένως και για τους Έλληνες αγρότες, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τα αναγκαία οικολογικά σχήματα, προϋπόθεση ώστε να καρπώνονται το σύνολο των κοινοτικών ενισχύσεων από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μέχρι το 2030Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η εταιρεία μας επίσης είναι σε θέση να υποστηρίξει ολιστικά καινοφανείς ιδέες για νέες καλλιέργειες και προγράμματα ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων. Επίσης είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε από κοινού για την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων για την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων.


    Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο