ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • Μέτρα Π.Α.Α.
 • Υποστήριξη και κατάθεση φακέλων για ενισχύσεις μέτρων Π.Α.Α.
 • Νέοι Αγρότες
 • Αντιχαλαζικά
 • Εξοικονόμηση νερού
 • Βιολογική γεωργία/κτηνοτροφία/μελισσοκομία
 • Εκτιμήσεις ζημιών
 • Πραγματογνωμοσύνες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 • Πολλαπλή συμμόρφωση
 • Πρασίνισμα
 • ΣΟΔ/Agro
 • Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
 • Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • ΟΦΠ
 • Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
 • Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λ.π. για τη βιοοικονομία
 • Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
 • Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
 • Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
 • Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
 • Καθετοποίηση
 • Προσανατολισμός στην
  αγορά

Είμαστε στη Διαθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο