Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 ως ατομική επιχείρηση και εξελίχθηκε σε ΙΚΕ, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών αγροπεριβαλλοντικού – ενεργειακού τομέα και την υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων για αγρότες και κτηνοτρόφους. Η εταιρεία μας λειτουργεί ως πιστοποιημένη Δομή γεωργικών συμβούλων με ειδικότητες στον αγροοικονομικό, γεωπονικό, κτηνιατρικό και δασολογικό τομέα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο