Έρχεται προκήρυξη για φωτοβολταϊκά σε 75.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Ανοίγει ο δρόµος για την προκήρυξη του προγράµµατος ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σε αγροτεµάχια και στέγες, καθώς ψηφίστηκε ο σχετικός Νόµος  «Ενσωµάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τροποποίηση Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις» και μάλιστα πήρε και ΦΕΚ.

Ολόκληρο το άρθρο εδώ (πηγή agronews.gr)

Μετάβαση στο περιεχόμενο