Αλλαγές στη Νέα ΚΑΠ 2023-2027

Η νέα ΚΑΠ 2023-2027 σηματοδοτεί αλλαγές στις έως τώρα ενισχύσεις των παραγωγών, μεταξύ αυτών και το Πρασίνισμα.
* Νέες Δράσεις – Γεωργικές Πρακτικές, απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστούν από το 2023.
Στοχευμένη μελέτη και Προσεκτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητα στην νέα Ε.Α.Ε (δήλωση ΟΣΔΕ) που θα υποβληθεί το τρέχον έτος από τους παραγωγούς.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεση σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-117437

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο