ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ κΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8739/8-10-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 (πηγή:http://www.agrotikianaptixi.gr), αναλυτικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/10.1.07_5h_tropop_apof_entaxis_praxewn.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο