Ενημέρωση για τις νέες δεσμεύσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι αγρότες το 2023, για να λάβουν το σύνολο της ενίσχυσης από τα δικαιώματά τους

To υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι στη λογική του νέου πρασινίσματος οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών το 2023 θα πρέπει μεταξύ άλλων να διατηρούν σε φυτοκάλυψη τα αγροτεµάχιά τους έως και τις 5 Μαρτίου. Όσοι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει την εδαφοκάλυψη µε επίσπορες καλλιέργειες, µε σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσµευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών όπως  μηδική, φασόλια, λωτός, ρεβίθια, τριφύλλια, βρώσιµα κουκιά, φακές, λούπινα, μπιζέλια, βίκος) θα λάβουν επιπλέον επιδότηση 5 ευρώ το στρέµµα µέσω του νέου πρασινίσµατος. Όσες εκμεταλλεύσεις προχωρήσουν σε αγρανάπαυση στο 10% της εκµετάλλευσής τους ή 6% αγρανάπαυση και 4% ψυχανθή τότε θα λάβουν επιπρόσθετη ενίσχυση από το νέο πρασίνισµα. Η επιπρόσθετη ενίσχυση είναι 3,7 ευρώ το στρέµµα στο καλαμπόκι, 1,6 ευρώ στο βαμβάκι και 1 ευρώ για τα χειμερινά σιτηρά στο σύνολο της έκτασης. Τα αγροτεµάχια που συνορεύουν µε ύδατα και έχουν κλίση από 0 ως 8% απαγορεύεται η λίπανση, φυτοπροστασία και η χρήση κοπριάς κάτω από συγκεκριμένα μέτρα απόστασης. Τα χωράφια που έχουν κλίση  από 6% έως 12% θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές. Τέλος, απαγορεύεται σε όλα τα αγροτεμάχια η άρδευση  με κατάκλυση.

Πηγή: https://www.agronews.gr/

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο