εν αναμονή της Νέας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών

   Το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών φαίνεται ότι θα προχωρήσει σε έναν δεύτερο γύρο υποβολής αιτήσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα, µέλη συλλογικών σχημάτων. Η Αναδιάρθρωση καλλιεργειών καλύπτει µέρος του κόστους εκρίζωσης (κατά µέσο όρο το 50%), καθώς και την αναφύτευση νέων ποικιλιών δενδρωδών καλλιεργειών (εξαίρεση αποτελούν η ελιά και η αμπελοκαλλιέργεια).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο μας: 2313117437

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο