ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ Κ.Α.Π.

Το εγκεκριμένο πλάνο της νέας ΚΑΠ, περιλαμβάνει επιδοτήσεις για την χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας και εξοπλισμού-ειδικής θρέψης καθώς και για την χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών (Πίνακας).

Επικοινωνήστε με τους γεωργικούς συμβούλους του γραφείου μας για να σας κατευθύνουν εξατομικευμένα με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση της γεωργικής σας εκμετάλλευσης.

Τηλ. Επικοινωνίας 2313 117437 email: info@aeiforosike.com

ΠΗΓΗ: agronews.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο