ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζητούνται πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι με μεταπτυχιακό, ή δεύτερο πτυχίο, με κατ ελάχιστον 6μηνη συμβουλευτική εμπειρία, οι οποίοι κατά προτίμηση να διαθέτουν δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, εκ των οποίων : 1 ΠΕ Γεωπόνος, 1 ΠΕ κτηνίατρος και 4 ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο