ΚΑΡΥΔΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΥΔΙΑ (ΠΗΓΗ: http://www.minagric.gr)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/BOLOS/2023/karydia_020223.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο