ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ”

Προδημοσίευση που αφορά την 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες , είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλ 2313117437
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο