Πρόσκληση για τη δράση 10.01.04

Προδημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις για την δράση 10.01.04 “ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ” του μέτρου 10 “ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ” {απονιτροποίηση)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο