Συνδυασμό ενίσχυσης σε επίπεδο δικαιούχου ξεκλειδώνει η νέα πρόσκληση Βιολογικών και Απονιτροποίησης

Σε επίπεδο αγροτεµαχίου και όχι δικαιούχου, αναλαµβάνονται οι δεσµεύσεις στα πλαίσια των νέων Μέτρων Απονιτροποίησης και Βιολογικής Γεωργίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους αγρότες να ενταχθούν και στα δύο προγράµµατα που ανοίγουν µέσα στο έτος.

Αυτό σηµαίνει πως ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση και στις δύο Προσκλήσεις αλλά για διαφορετικά αγροτεµάχια.

 Για παράδειγµα ένας αγρότης µπορεί να λαµβάνει 60 ευρώ το στρέµµα πριµ για 2 έτη για τα βαµβάκια του µέσω της Απονιτροποίησης, και παράλληλα να εντάξει έναν ελαιώνα που έχει επίσης στην κατοχή του για µία τριετία στα Βιολογικά µε 67,9 ευρώ ενίσχυση.

Ωστόσο, ο συνδυασµός των πριµ και των δεσµεύσεων στο ίδιο αγροτεµάχιο απαγορεύεται σύµφωνα µε τις προδηµοσιεύσεις των Μέτρων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προδηµοσίευση της Απονιτροποίησης: «Αποκλείονται από τη στήριξη τα αγροτεµάχια που κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγµένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.».

Oι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στην Απονιτροποίηση το πριµ είναι διετές ενώ στα Βιολογικά είναι τριετές, µε πρώτο έτος εφαρµογής των δεσµεύσεων το 2022. Και στα δύο Μέτρα προτεραιότητα ένταξης θα έχουν τα µεγάλα σε έκταση αγροτεµαχία

O πίνακας µοριοδότησης για τα δύο Μέτρα δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους γεωπόνους της εταιρείας μας και στα τηλέφωνα 2316 020995, 2313 117437

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο