σχέδια Βελτίωσης

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022, Δράση 4.1.5: Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια βελτίωσης).

  • Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά (επαγγελματίες αγρότες) ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου (να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας).
  • Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου: Ως ανώτατο αιτούμενο όριο προϋπολογισμού ορίζονται τα 250.000 ευρώ (η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2022, να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού).
  • Ένταση ενίσχυσης: 50% – 60% αναλόγως των κριτηρίων.
  • Οι αιτήσεις ξεκινούν 15/3/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή πρότασης με βάση τις δικές σας ανάγκες είμαστε στη διάθεση σας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313117437.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο