Αντιχαλαζική Προστασία

Τρέχει το μέτρο 5.1 του ΠΑΑ για την εγκατάσταση διχτυών αντιχαλαζικής/αντιβροχικής προστασίας. Προσφέρουμε:• Υποστήριξη και κατάθεση του ηλεκτρονικού και του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας.• Συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες.• Συνεργασία με μελετητή μηχανικό.Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην σελίδα, ή στα τηλέφωνα 2313117437 και 6977220184

Αντιχαλαζική Προστασία Read More »